Ny kulturpolitik efterlyses

”Nu hvor biblioteker, teatre, museer, biografer, koncertsale og højskoler holder lukket – opdager vi, hvor meget vi savner dem”, fastslog statsminister Mette Frederiksen den 2. april 2020

Kommunerne har en, hvorfor har staten ikke?
Danmark har en række delstrategier men ikke en overordnet plan for kulturen. Det er omkring 20 år siden vi sidst fik en redegørelse, der satte kulturpolitikken ind i et større perspektiv. Der er sket utroligt meget på kulturområdet siden årtusindeskiftet, og ikke mindst corona-krisen har vist os alle, at kulturen spiller en vigtig rolle i det danske samfund.

Derfor opfordrer Danmarks Biblioteksforening kulturminister Joy Mogensen til at stille sig i spidsen for at lave en ny landsdækkende kulturpolitik, som rækker ind i det kommende årti.

Visionær kulturpolitik ønskes
Savnet af en landsdækkende kulturpolitik vokser. Corona-krisen har gjort det tydeligt for mange, at regeringen oveni genåbning og klimapolitik har en væsentlig opgave i at formulere en samlet dansk kulturpolitik.

Som man kender det ude i kommunerne, hvor man laver eksplicitte politikker for kulturen og følger op hvert fjerde år. Kunst og kultur skaber ikke alene nye oplevelser men også nye muligheder gennem aktiviteter, ligesom egen udfoldelse stimuleres bl.a. når vi taler musik, litteratur og læsning eller andet. I kommunerne har man for længst erkendt, at det kræver en proaktiv kulturpolitik, hvis man skal udvikle både kulturen og kommunen til gavn for borgerne.

Morgensang i fjernsynet og i tusindvis af hjem og voldsomt pres på bibliotekernes eReolen.dk – et liv uden kultur er ikke et liv, ifølge danskerne under corona. Så sent som efter folketingsårets afslutning efterlyste regeringens støttepartier SF og Enhedslisten klare visioner og retningslinjer for kulturen og opfordrede kulturminister Joy Mogensen til at stå i spidsen for et forståelsespapir på kulturområdet.

Hvordan skal en landsdækkende kulturpolitik se ud?
”Samfund og kulturliv har bevæget sig meget siden år 2000. Vi er blevet langt mere digitale, hvilket påvirker Ikke mindst film, musik og litteratur og i det hele taget måden vi tilgår kulturen. Forskellene mellem de forskellige dele af kulturlivet bliver mere flydende – vi oplever teater-koncerter, en rapper der bliver poet og kunstmuseerne viser arkitektur. Og måske skulle en ny kulturpolitik også have en ambition om at få kulturen ud til bredere dele af befolkningen”, siger Steen Bording Andersen (A), formand for Danmarks Biblioteksforening og kulturudvalgsformand i Aarhus Kommune.

At danskerne bruger og har brug for kulturen er blevet fastslået gang på gang de seneste måneder i både nyhedsmedier og på de sociale platforme. Fordi ”kunsten undersøger verden og gør vores verden større”, skrev bl.a. Det Kgl. Biblioteks Lise Bach Hansen, og hun var langt fra den eneste, som gav udtryk for den følelse.

Bibliotekerne platform for kulturdebatten
Danmarks Biblioteksforening, en af landets store kulturorganisationer, og landets biblioteker lægger ud og lancerer her kulturdebat.nu. Bibliotekerne er Danmarks mest besøgte kulturinstitution og er forpligtet til at formidle alle former for kunst og kultur, men også til at give adgang til information og være rammen om den demokratiske debat.

De mange bud
Hvad skal vi med i en kulturpolitik?
Det spørgsmål stiller Danmarks Biblioteksforening dig – og vi har på forhånd bedt en stor gruppe kulturaktører komme med deres bud i Danmarks Biblioteker, der har tyvstartet i sit juni-nummer som opvarmning til en regulær kulturdebat.

Danmarks Biblioteksforening bidrager gerne til den nødvendige samtale, og vi gør det med lancering af platformen kulturdebat.nu, hvor alle inviteres til at bidrage. Vi følger op med drøftelser og vil op til Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2021 bruge de mange indlæg i debatten

Se seneste indlæg her Kulturstemmer

Har du en kommentar til dette indlæg, eller andet som du gerne vil bidrage med, så skriv din kommentar på Kulturdebattens Facebook side.